ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

                  คอมพิวเตอร์ (Computer) เป็นเครื่องมือ หรือประดิษฐกรรมประเภทหนึ่ง ที่ประกอบขึ้นด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายๆ ตัวมาเชื่อมต่อและทำงานร่วมกัน โดยมีส่วนสำหรับรับและเก็บข้อมูล จากนั้นจึงนำข้อมูลเข้าไปประมวลผล และแสดงผลลัพธ์ที่ต้องการออกมาให้ผู้ใช้ทราบ
1. ประเภทของคอมพิวเตอร์
วิวัฒนาการทางด้านคอมพิวเตอร์ก้าวหน้าไปมาก ปัจจุบันนอกจากคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่เราพบได้ทั่วไปแล้ว คอมพิวเตอร์ยังแบ่งออกเป็นอีกหลายประเภทตามขนาดและความสามารถในการใช้งาน โดยแบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
1.1 ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer)

เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด เหมาะกับงานด้านคำนวณกับข้อมูลจำนวนมหาศาลด้วยเวลาที่สั้น เช่น งานพยากรณ์อากาศ ที่ประกอบด้วยตัวแปรมากมายเกี่ยวกับอากาศทั้งระดับภาคพื้นดิน และระดับชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้มีงานอื่นอีกเป็นจำนวนมาก เช่น งานควบคุมขีปนาวุธ งานควบคุมทางอวกาศ งานประมวลผลภาพทางการแพทย์ งานด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทางด้านเคมีเภสัชวิทยา และงานด้านวิศวกรรมการออกแบบ
1.2 คอมพิวเตอร์เมนเฟรม (Mainframe)

เมนเฟรม ถูกนำมาใช้ในศูนย์คอมพิวเตอร์หลักขององค์กรขนาดใหญ่ โดยจะต้องอยู่ในห้องที่ติดเครื่องปรับอากาศเป็นพิเศษ เพื่อให้มีอุณภูมิเหมาะสม ข้อเด่นของการใช้เมนเฟรมอยู่ที่งานที่ต้องการให้มีระบบศูนย์กลาง และกระจายการใช้งานไปเป็นจำนวนมาก เช่น ระบบเอทีเอ็มซึ่งเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่จัดการโดยเครื่องเมนเฟรมเมนเฟรมมีราคาประมาณ 1,575,000 ถึงหลายล้านบาท (35,000 ดอลลาร์ ขึ้นไป) และอาจจะต้องใช้หนึ่งห้องทำงานในการวางเมนเฟรม
1.3 มินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer)

เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย เพื่อใช้ข้อมูลร่วมกันภายในองค์กรขนาดเล็ก เครื่องประเภทนี้มีใช้งานมากกว่าเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างการใช้งาน ได้แก่ เป็นเครื่องให้บริการหรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) สำหรับบริหารข้อมูลในเครือข่ายองค์กร หรือตัวอย่างเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่นำมาเก็บข้อมูลของเว็บเพจเพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้นมินิคอมพิวเตอร์มีราคาประมาณ 810,000-2,250,000 บาท เหมาะสำหรับองค์กรที่ไม่สามารถซื้อเมนเฟรมคอมพิวเตอร์มาใช้ได้
1.4 ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer)
                ไมโครคอมพิวเตอร์ หรือที่เราเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า คอมพิวเตอร์พีซี (PC: Personal Computer)หมายถึงคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล ซึ่งมีขนาดเล็ก และราคาถูก มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยยังสามารถแบ่งประเภทคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ตามขนาดในการใช้งานได้อีก ดังนี้
               คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป (Desktop Computer)

เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีจำนวนมากที่สุดในปัจจุบัน มีความสามารถสูงและราคาค่อนข้างถูก เมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์ประเภทอื่นๆ รวมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือโปรแกรมใช้งาน
               คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook Computer)
เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กกว่า ข้อดีคือสามารถพกพาไปยังสถานที่ต่างๆ ได้สะดวก เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น แต่ถ้าหากเทียบกับคอมพิวเตอร์เดสท็อปที่ความเร็ว และสเป็คใกล้เคียงกันแล้ว ราคาของโน้ตบุ๊กก็ยังสูงกว่ามากทีเดียว
               คอมพิวเตอร์ Tablet PC

Tablet PC เป็นคอมพิวเตอร์สายพันธ์ล่าสุด ที่รวมเอาความสามารถของโน้ตบุ๊กไว้ในตัว และเพิ่มความสามารถในการป้อนข้อมูลได้ด้วยลายมือของผู้ใช้ การสั่งงานด้วยเสียง และสามารถสลับการทำงานระหว่างโหมดโน้ตบุ๊กเมื่อต้องอยู่ที่โต๊ะทำงาน หรือเปลี่ยนเป็นโหมด Tablet PC ได้
2. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
เมื่อเราพิจารณาคอมพิวเตอร์หลายรุ่นหลายแบบ รวมทั้งดูถึงหลักการทำงานแล้ว เราจะพบว่าคอมพิวเตอร์มีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน เพื่อทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ คือ ส่วนของฮาร์ดแวร์ (Hardware) และส่วนของซอฟท์แวร์ (Software)
2.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
ฮาร์ดแวร์ หมายถึง ส่วนที่ประกอบเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราสามารถมองเห็นและสัมผัสได้ เช่น ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์, จอแสดงผล, เมาส์ และคีย์บอร์ด นอกจากนั้นยังรวมไปถึงส่วนประกอบต่างๆ ที่อยู่ภายในตัวเครื่อง เช่น เมนบอร์ด, ชิปซีพียู, ฮาร์ดดิสก์, ฟล็อปปี้ดิสก์ไดรว์, ซีดีรอมไดรว์, การ์ดแสดงผล และการ์ดเสียง เป็นต้น อุปกรณ์เหล่านี้ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่เราต้องทำความรู้จัก เพราะในการเลือกซื้ออุปกรณ์ รวมถึงขั้นตอนประกอบเครื่อง เราจำเป็นต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งสิ้น
2.2 ซอฟท์แวร์ (Software)
ซอฟท์แวร์ หมายถึง ชุดคำสั่งที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ทำตามจุดประสงค์ที่ต้องการ เช่น เราใช้ซอฟท์แวร์สั่งให้คอมพิวเตอร์คำนวณเงินเดือนพนักงาน สั่งให้เล่นเกมกับเรา หรือการตกแต่งภาพกราฟิก ซึ่งบ่อยครั้งจะพบว่าซอฟท์แวร์ถูกเรียกว่าโปรแกรม โดยเมื่อกล่าวถึงซอฟท์แวร์ในระบบคอมพิวเตอร์นั้น เราสามารถแบ่งได้เป็น
2 ประเภท คือ ระบบปฏิบัติการ (Operating System) และโปรแกรมแอพพลิเคชั่น (Application Software)
3. การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
แม้คอมพิวเตอร์จะมีหลายรุ่นหลายแบบ และมีความซับซ้อนมากน้อยเพียงไร แต่เราสามารถแบ่งส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ โดยแยกตามส่วนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์จะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือส่วนการรับข้อมูล ซึ่งมีอุปกรณ์รับข้อมูลก็คือ เมาส์, คีย์บอร์ด เพื่อรับข้อมูลจากผู้ใช้มา จากนั้นคอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลนั้นไปทำการประมวลผล หรือทำงานตามที่ผู้ใช้สั่งงานเข้ามา ซึ่งเป็นส่วนของการประมวลผล โดยซีพียูเป็นอุปกรณ์หลักสำหรับการทำงานในส่วนนี้ โดยจะทำงานร่วมกับหน่วยความจำ หลังจากประมวลผลแล้วจึงส่งผลลัพธ์ที่ได้ออกทางอุปกรณ์แสดงผล เช่น ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ทางเครื่องพิมพ์ หรือลำโพง เป็นต้น
Advertisements
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: