อุปกรณ์รับข้อมูลเข้า

เมาส์ (Mouse)
เมาส์เป็นอุปกรณ์รับข้อมูล ใช้สำหรับชี้ตำแหน่งบนหน้าจอผ่านตัวชี้เมาส์ (Pointer) การทำงานของเมาส์
โดยทั่วไปมี 2 ลักษณะ คือแบบกลไกมีใช้กันมากที่สุด เพราะมีราคาถูกเม้าส์แบบนี้จะมีลูกบอลกลมๆ อยู่ด้านล่าง ซึ่งทำงานด้วยการลากเม้าส์ให้ลูกบอลหมุนและมีกลไกภายในซึ่งเชื่อมต่อไปตัดลำแสงที่ส่งออกมา เพื่อแปลงเป็น
สัญญาณไฟฟ้า ใช้บ่งบอกตำแหน่งที่อยู่ของเม้าส์บนหน้าจอภาพของคอมพิวเตอร์ส่วนเม้าส์อีกชนิดหนึ่ง เป็นแบบ
ใช้แสงส่องลงไปที่พื้นและสะท้อนกลับมายังตัวรับแสง เพื่อคอยจับตำแหน่งที่อยู่ของเม้าส์ เม้าส์แบบนี้ไม่ต้องมี
ลูกบอลยางที่อยู่ข้างล่าง จึงไม่สกปรกง่ายและการใช้ก็สะดวก แต่มีราคาสูง
คีย์บอร์ด (Keyboard)
 คีย์บอร์ดเป็นอุปกรณ์สำหรับรับข้อมูลจากผู้ใช้ ด้วยการกดปุ่มคีย์บอร์ดซึ่งมีความสำคัญต่อผู้ใช้มาก พอกับ
เม้าส์ ดังนั้นการเลือกซื้อจึงขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ใช้แต่ละคนเป็นหลัก คีย์บอร์ดบางชนิด มีรูปร่างแปลกตาและ
มีสีสันสวยงาม บางชนิดมีชุดคีย์บอร์ดสำหรับเล่นมัลติมีเดีย สามารถเปิด-ปิด เครื่องด้วยปุ่ม Power ก็ได้ แต่ถ้าใช้
คีย์บอร์ดเป็นเวลานานจะรู้สึกปวดข้อมือได้ ดังนั้นควรเลือกซื้อ คีย์บอร์ดที่ออกแบบมาตามหลักสรีระศาสตร์
(Economics)ที่ทำให้การวางมือเป็นไปโดยธรรม ชาติไม่มีการหักงอข้อมือเป็นเวลากดแป้นพิมพ์มากเกินไปโดย
ทั่วไป คีย์บอร์ดมี 2 แบบคือ แบบหัวต่อ (Din) เล็กใช้กับเมนบอร์ดแบบ ATX หรือแบบ AT รุ่นใหม่มีคอนเน็คเตอร์
แบบ PS/2 ติดมาให้ด้วยส่วนหัวต่อแบบ Din ใหญ่ใช้กับเมนบอร์ดแบบ AT รุ่นเก่า ปัจจุบันไม่นิยมใช้กันแล้ว
สแกนเนอร์ (Scanner)
คืออุปกรณ์ซึ่งจับภาพและเปลี่ยนแปลงภาพจากรูปแบบของแอนาลอกเป็นดิจิตอลซึ่งคอม
พิวเตอร์ สามารถแสดง, เรียบเรียง, เก็บรักษาและผลิตออกมาได้ ภาพนั้นอาจจะเป็นรูปถ่าย, ข้อความ, ภาพวาด หรือแม้แต่วัตถุสามมิติ สามารถใช้สแกนเนอร์ทำงานต่างๆได้ดังนี้
– ในงานเกี่ยวกับงานศิลปะหรือภาพถ่ายในเอกสาร
– บันทึกข้อมูลลงในเวิร์ดโปรเซสเซอร์
– แฟ็กเอกสาร ภายใต้ดาต้าเบส และ เวิร์ดโปรเซสเซอร์
ชนิดของเครื่องสแกนเนอร์
สแกนเนอร์สามารถจัดแบ่งตามลักษณะทั่วๆ ไป ได้ 2 ชนิด คือ
Flatbed scanners, ซึ่งใช้สแกนภาพถ่ายหรือภาพพิมพ์ต่าง ๆ สแกนเนอร์ ชนิดนี้มีพื้นผิวแก้ว
บนโลหะที่เป็นตัวสแกน เช่น ScanMaker III Transparency and slide scanners, ซึ่งถูกใช้สแกน
โลหะโปร่ง เช่น ฟิล์มและ สไลด์
การทำงานของสแกนเนอร์
การจับภาพของสแกนเนอร์ ทำโดยฉายแสงบนเอกสารที่จะสแกน แสงจะผ่านกลับไปมาและ
ภาพจะถูกจับโดยเซลล์ที่ไวต่อแสงเรียกว่า charge-couple device หรือ CCD ซึ่งโดยปกติพื้นที่มืดบน
กระดาษจะสะท้อนแสงได้น้อยและพื้นที่ที่สว่างบนกระดาษจะสะท้อนแสงได้มากกว่า CCD จะสืบ
หาปริมาณแสงที่สะท้อนกลับ จากแต่ละพื้นที่ของภาพนั้น และเปลี่ยนคลื่นของแสงที่สะท้อน กลับมาเป็น
ข้อมูลดิจิตอล หลังจากนั้นซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการสแกนภาพก็จะแปลงเอาสัญญาณเหล่านั้นกลับมา
เป็นภาพ บนคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่ง
สิ่งที่จำเป็นสำหรับการสแกนภาพมีดังนี้
– สแกนเนอร์
– สาย SCSI สำหรับต่อจากสแกนเนอร์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
– ซอฟต์แวร์สำหรับการสแกนภาพ ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของสแกนเนอร์ให้ สแกนภาพตามที่กำหนด
ประเภทของภาพที่เกิดจากการสแกน แบ่งเป็นประเภทดังนี้
1. ภาพ Single Bit
ภาพ Single Bit เป็นภาพที่มีความหยาบมากที่สุดใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูล น้อยที่สุดและ นำมาใช้ประโยชน์
อะไรไม่ค่อยได้แต่ข้อดีของภาพประเภทนี้คือ ใช้ทรัพยากรของเครื่องน้อยที่สุดใช้พื้นที่ ในการเก็บข้อมูลน้อยที่สุด ใช้ระยะเวลาในการสแกนภาพน้อยที่สุด Single-bit แบ่งออกได้สองประเภทคือ
– Line Art ได้แก่ภาพที่มีส่วนประกอบเป็นภาพขาวดำ ตัวอย่างของภาพพวกนี้ ได้แก่ ภาพที่ได้จากการสเก็ต
– Halftone ภาพพวกนี้จะให้สีที่เป็นโทนสีเทามากกว่า แต่โดยทั่วไปยังถูกจัดว่าเป็นภาพประเภท Single-bit เนื่องจากเป็นภาพหยาบๆ
2. ภาพ Gray Scale
ภาพพวกนี้จะมีส่วนประกอบมากกว่าภาพขาวดำ โดยจะประกอบด้วยเฉดสีเทาเป็นลำดับขั้น ทำให้เห็น
รายละเอียดด้านแสง-เงา ความชัดลึกมากขึ้นกว่าเดิมภาพพวกนี้แต่ละพิกเซลหรือแต่ละจุดของภาพอาจประกอบด้วย
จำนวนบิตมากกว่า ต้องการพื้นที่เก็บข้อมูลมากขึ้น
3. ภาพสี
หนึ่งพิกเซลของภาพสีนั้นประกอบด้วยจำนวนบิตมหาศาล และใช้พื้นที่เก็บข้อมูลมาก ควาามสามารถในการ
สแกนภาพออกมาได้ละเอียดขนาดไหนนั้นขึ้นอยู่กับว่าใช้สแกนเนอร์ขนาดความละเอียดเท่าไร
4. ตัวหนังสือ
ตัวหนังสือในที่นี้ ได้แก่ เอกสารต่างๆ เช่น ต้องการเก็บเอกสารโดยไม่ต้อง พิมพ์ลงในแฟ้มเอกสารของเวิร์ด
โปรเซสเซอร์ก็สามารถใช้สแกนเนอร์สแกนเอกสาร ดังกล่าว และเก็บไว้เป็นแฟ้มเอกสารได้
Advertisements
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: