การประกอบคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
1. ขั้นตอนเริ่มต้นสำหรับประกอบเครื่อง   
               
ตรวจสอบดูอุปกรณ์ให้เรียบร้อยและทำตามขั้นตอนดังนี้
               1.1 ใช้ไขควงขันคลายน๊อตด้านหลังตัวเคสเพื่อเปิดฝาด้านข้างออก
               1.2 ภายในเคสทุกตัวจะมีน๊อตประกอบเครื่อง สายเพาเวอร์เครื่อง และให้แกะออกมาเตรียมไว้ให้พร้อม 
               1.3 เปิดแผงเหล็กกั้นด้านข้างตัวเคสออก เพื่อเตรียมติดตั้งเมนบอร์ด 
               1.4 แสดงให้เห็นลักษณะการง้างแผงเหล็กด้านข้าง ก่อนถอดออกมา 
               1.5 ตัวเคสที่แกะแผงข้างออกมา พร้อมประกอบเข้ากับเมนบอร์ดแล้ว
2. ขั้นตอนการแกะกล่องบรรจุเมนบอร์ด (Main board)
                 ตัวเมนบอร์ดจะมีสายฮาร์ดดิสก์/ฟล๊อบปี้ดิสก์ คู่มือเมนบอร์ด และแผ่นซีดีไดร์ฟเวอร์เมนบอร์ดมาด้วย สิ่งสำคัญที่สุดในขั้นตอนนี้คือ เมื่อติดตั้งเมนบอร์ดเข้ากับแผงเคสแล้ว ให้กำหนดจัมพ์เปอร์ เมนบอร์ดเป็น ” Normal” (เมนบอร์ดที่ซื้อมาทุกอันจะถูกกำหนดจัมพ์เปอร์เป็น ”Clear CMOS” ป้องกันแบตเตอรี่หมด) สำหรับการติดตั้งเมนบอร์ดมีขั้นตอนดังนี้
                2.1 ขันแท่นรองน๊อตเข้ากับแท่นเครื่องให้ตรงกับช่องเมนบอร์ด
                2.2 วางทาบให้ช่องเมนบอร์ดตรงกับรูแท่นรองน๊อตที่ขันยึดกับแผงเคสโดยสังเกตดูให้แท่นรองน๊อตตรงกับแท่นเมนบอร์ดทุกช่อง
                2.3 ขันน๊อตลงบนแท่นรองน๊อต เพื่อยึดเมนบอร์ดเข้ากับแผงเคส
                2.4 ใช้คีมปากจิ้งจกคีบจัมพ์เปอร์ มาใส่ในตำแหน่ง ”Normal
ขั้นตอนการติดตั้งซีพียู 
              • ยกขาล็อคซีพียูขึ้นทั้ง 2 ข้าง
              • ยกจนขาล็อคของซีพียูตั้งฉากกับเมนบอร์ด
              • นำซีพียูสอดลงระหว่างขาล็อคทั้งสอง (สังเกตร่องของ Slot ให้ตรงกับตัวซีพียู) โดยหันด้านหน้ามาทางพอร์ต
              • ใช้นิ้วหัวแม่มือออกแรงกดซีพียูเบาๆ จนขาล็อคซีพียูล็อคกับตัวซีพียู ( จะได้ยินเสียงดังคลิก)
              • หาตำแหน่งของขั้ว CPU Fan สำหรับเสียบพัดลมระบายความร้อนของซีพียู
              • นำสายพัดลมระบายความร้อน ซึ่งอยู่ด้านหลังของซีพียูมาเสียบเข้าที่ CPU Fan ( ถ้าเสียบผิดด้านจะเสียบไม่เข้า ให้กลับด้านแล้วเสียบใหม่)
 
ขั้นตอนการติดตั้งเมนบอร์ด
            • ถอดแผ่นเหล็กด้านข้างออกจากตัวเคส
            • วางเมนบอร์ดลงบนแผ่นเหล็ก ขยับให้ตำแหน่งขันน็อตของเมนบอร์ดตรงกับรูของแผ่นเหล็กและมาร์คจุดเหล่านั้นไว้
            • ใส่ฐานรองเมนบอร์ดตามช่องต่างๆ ให้ครบทุกช่องที่ได้มาร์คเอาไว้
            • นำเมนบอร์ดมาวางบนฐานรอง ขยับให้รูน็อตตรงกับรูของฐานรอง นำน็อตมาขันให้ครบ
            • ประกอบแผ่นเหล็กให้เข้ากับตัวเคส และขันน็อตยึดสายเพาเวอร์จะมีอยู่ 3 ชนิด
            • สายเพาเวอร์สำหรับ ฟล็อปปี้ดิสก์
            • สายเพาเวอร์สำหรับฮาร์ดดิสก์และซีดีรอม
            • สายเพาเวอร์สำหรับเมนบอร์ด
 
ขั้นตอนการติดตั้งสายเพาเวอร์
            หาตำแหน่งของขั้วต่อสายเพาเวอร์ แล้วนำสายเพาเวอร์ซัพพลายมาต่อกับขั้วดังกล่าว โดยหันด้านที่มีหัวล็อคให้ตรงกัน (ถ้าใส่ผิดด้านจะใส่ไม่เข้า)
การต่อสายสัญญาณ
 
สายสัญญาณชนิดต่างๆ
              • Message LED เป็นสัญญาณไฟแสดงสถานะ ขณะมีการรับส่งข้อมูลจากแฟกซ์หรือโมเด็ม
              • SMI Lead เป็นการอนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนโหมดการทำงานของระบบเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน หรือ Green Mode เพื่อยืดอายุการทำงานให้กับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้
              • ATX Power Switch เป็นสวิตซ์ควบคุมกำลังไฟ โดยในการกดปุ่มแต่ละครั้งจะเป็นการสับพลังงานระหว่างโหมด ON และ SLEEP แต่ถ้ากดสวิตซ์ขณะที่อยู่ใน ON โหมด เป็นเวลา 4 วินาที เครื่องจะดับ
              • RESET SW เป็นคอนเน็คเตอร์ที่เชื่อมโยงไฟไปยังปุ่ม Reset Switch ที่อยู่ทางด้านหน้าของเคส ทำให้เราสามารถ Boot เครื่องใหม่ได้โดยการกดปุ่ม Reset แทนการกดปุ่ม Power เพื่อปิดและเปิดเครื่องใหม่
              • Power LED เป็นคอนเน็คเตอร์ที่จะส่งไฟเลี้ยงไปยังหลอด LED ที่อยู่ทางด้านหน้าของเคส เพื่อแสดงสถานะของ ถ้าเปิดเครื่องไฟจะติด Power แต่ถ้าปิดเครื่องอยู่ในโหมด Sleep ไฟจะดับ
ข้อควรระวังในการต่อสายสัญญาณ
                       เนื่องจากสายสัญญาณต่างๆ จะมีขั้ว ดังนั้นการต่อสายสัญญาณแต่ละเส้นจะต้องต่อให้ตรงกับขั้ว เพราะถ้าต่อสลับทางหลอด LED จะไม่ติดหรือสวิตช์ไม่ทำงาน ถ้ามีหลอดใดไม่ติดหรือสวิตช์ใดไม่ทำงานให้สลับด้านแล้วเสียบใหม่
ขั้นตอนการติดตั้งสายสัญญาณ
                    • เลือกสาย RESET SW
                    • เสียบสาย RESET SW ลงที่ขา ณ ตำแหน่ง Reset SW โดยนำด้านที่มีสายสีส้มเสียบที่ ResetCon( หันคอนเน็คเตอร์ที่มีตัวหนังสือ RESET SW ออกทางด้านนอกของเมนบอร์ด)
                    • เลือกสาย POWER SW
                    • เสียบสาย POWER SW ลงที่ขา ATX Power Switch โดยนำด้านที่มีสายสีขาวเสียบที่ PRW_SW ( หันคอนเน็คเตอร์ที่มีตัวหนังสือ Power SW ออกทางด้านนอกของเมนบอร์ด)
                    • เลือกสาย POWER LED
                    • เสียบสาย POWER LED ลงที่ขา ณ ตำแหน่ง Power LED โดยนำด้านที่มีสายสีเขียวเสียบที่ + 5V ( หันคอนเน็คเตอร์ที่มีตัวหนังสือ Power LED ออกทางด้านในของเมนบอร์ด)
                    • เลือกสาย SPEAKER
                    • เสียบสาย SPEAKER ลงที่ขา ณ ตำแหน่ง SPEAKER Connector โดยนำด้านที่มีสายสีแดงเสียบที่ + 5V( หันคอนเน็คเตอร์ที่มีตัวหนังสือ SPEAKER ออกทางด้านในของเมนบอร์ด) • เลือกสาย HDD LED
Advertisements
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: