การกำหนดค่า BIOS

ไบออส
                   ไบออส (Basic input output system) เป็นโปรแกรมเล็กๆที่อยู่ในเมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์สำหรับกำหนดรูปแบบการทำงานจองเครื่องที่ทำงานอยู่ในระดับต่ำกว่าระบบปฏิบัติการโดยบรรจุอยู่ในระบบ Rom ซึ่งจะมีฟังก์ชั่นควบคุมการทำงานต่างๆที่จำเป็นต่อการบู๊ตระบบ ถ้าไบออสเสียหาย เครื่องจะบู๊ตไม่ได้ในสมัยก่อนเมื่อประกอบเครื่องเสร็จแล้ว ทำการบู๊ตเครื่องจะไม่สามารถบู๊ตได้ทันทีจะต้องกำหนดค่าในไบออสก่อนว่ามีสื่อบันทึกข้อมูลอะไรอยู่ในเครื่องบ้าง แต่ในปัจจุบันได้มการพัฒนาไบออสให้สามารถค้นหาและตรวจสอบอุปกรณ์ที่ติดตั้งได้โดยอัตโนมัติ กรณีที่มีปัญหาเครื่องทำงานไม่ถูกต้อง หากตรวจสอบส่วนอื่นแล้ว ไม่พบข้อผิดพลาดอาจจะต้องทำการอับเดท BIOS เพื่อให้ ทำงานกับอุปกรณ์ต่างๆได้ดีขึ้น วิธีการเช่นนี้เรียกว่า Flash BIOS ซึ่งอาจจะทำให้เครื่องทำงานได้ดีขึ้น
จุดมุ่งหมายในการปรับแต่งไบออส
               หากเราต้องการใช้คอมพิวเตอร์ทำงานตามปกติ ก็ไม่จำเป็นต้องปรับแต่งไบออสในเครื่องแล้ว แต่ถ้าต้องการให้เครื่องทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น การปรับแต่งไบออสจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ โดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้
                1. ปรับแต่งเครื่องให้ทำงานอย่างมีเสถียรภาพ บางครั้งถ้าปรับแต่งไบออสไม่ถูกต้อง อาจจะทำให้เครื่องแฮงค์บ่อยๆ เช่น ปรับชนิด และความเร็วของแรมไว้ไม่ถูกต้อง
                2. แก้ปัญหาฮาร์ดแวร์ต่างๆ ซึ่งบางครั้งอุปกรณ์ที่เราติดตั้งเพิ่ม อาจจะทำงานเข้ากับเครื่องไม่ได้ เช่น เครื่องพิมพ์รุ่นเก่าอาจจะไม่สนับสนุนการโอนถ่ายข้อมูลต่างๆทางพอร์ตขนาน
               3. ปรับแต่งให้เครื่องทำงานได้เร็วขึ้น
ส่วนประกอบของไบออส
                 ชิปรอมไบออส BIOS บางครั้งเรียกว่า ซีมอส (CMOS) จะถูกติดตั้งมาพร้อมกับเมนบอร์ด โดยใช้เก็บข้อมูลและโปรแกรม ขนาดเล็ก ที่จำเป็นต่อการบู๊ตระบบของเครื่อง ซึ่งโดยปกติแล้วชิปรอมไบออสจะประกอบไปด้วย2 ส่วนหลัก คือ ชิปรอมไบออส และชิปรอมซีมอส ซึ่งแต่ละส่วนจะมีพื้นฐานทางด้านโครงสร้าง และการทำงานแตกต่างกันชิปไบออส ชิปรอมไบออสถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เก็บข้อมูลพื้นฐานที่จพเป็นต่อการบู๊ตระบบของคอมพิวเตอร์ ซึ่งการทำงานของชิปไบออสใช้พื้นฐานทางเทคโนโลยีของ ROM จึงไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้า ในการเก็บรักษาข้อมูล หรือโปรอกรมที่อยู่ภายใน ดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะปิดเครื่องหลังการใช้งานแล้ว โปรแกรมย่อยที่เก็บอยู่ในชิปไบออสจะไม่สูญหายไปแต่อย่างใดชิปซีมอส ชิปซีมอสทำหน้าที่เก็บโปรแกรมขนาดเล็กที่ใช้ในการบู๊ตระบบ ซึ่งสามารถที่จะเก็บค่าซีมอสได้ เนื่องจากชิปซีมอสมีหลักการทำงานเหมือนกันแรม ดังนั้นชิปซีมอสจึงต้องการพลังงานไฟฟ้ามาหล่อเลี้ยงตลอดเวลา เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่กำหนดไว้สูญหายไป ซึ่งพลังงานที่ใช้ในการหล่อเลี้ยง มาจากแบตเตอรี่แบกอัพนั่นเอง
หน้าที่หลักของไบออส
                หน้าจอการทำงานของไบออส เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์และรายงานผลการตรวจสอบ ให้เราทราบว่าอุปกรณ์ในเครื่องยังทำงานเป็นปกติดีหรือไม่ ดังได้สรุปดังนี้ ตรวจสอบอุปกรณ์หลักของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อเครื่องทุกเครื่อง เช่น ฮาร์ดดิสก์ การ์ดแสดงผล เมาส์ คีย์บอร์ด และหน่วยความจำหลัก หากพบว่ามีอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งทำงานไม่ถูกต้องไบออสจะแจ้งให้ทราบโดยส่งเสียง ปี๊บ หรือแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดออกมาทางหน้าจอ
ไบออสของAward
                 เป็นไบออสที่ได้รับความิยมมากที่สุด เนื่องจากมีการออกแบบให้ใช้งานง่าย Award เป็นผู้ผลิดไบออส สำหรับจำหน่ายให้กับผู้ผลิดเมนบอร์ดอย่างเดียว หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับ Award เพิ่มเติมให้เข้าไปที่เวบไซต์ www.award.com
ไบออสของ AMI 
               AMI เป็นเป็นผู้ผลิตไบออสที่เป็นผู้ริเริ่มให้ใช้เมาส์ในการคลิกปรับแต่งค่าได้ทำให้สะดวกในการปรับแต่ง และต่อมาได้มีการปรับปรุงรูปแบบการใช้งาน จนมีความคล้ายกับไบออสของ Award หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับ AMI เพิ่มเติมให้เข้าไปที่เวบไซต์ www.ami.com
ไบออสของ Phoenix
              Phoenix เป็นไบออสอีกยี่ห้อหนึ่งที่มีผู้นิยมใช้กันพอสมควร แต่อยู่ในหมู่ผู้ผลิตเครื่องมียี่ห้อ โดยไบออสของ Phoenix จะไม่มีตัวเลือกสำหรับปรับแต่งมากเท่าไหร่ เพราะผู้ผลิตเครื่องได้กำหนดค่าไบออสมาจากโรงงานแล้วในปัจจุบัน Phoenix ได้รวมกิจจะการกับ Award หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับPhoenix เพิ่มเติมให้เข้าไปที่เวบไซต์ www.award.com
การตรวจสอบไบออสของเครื่อง 
                 หากเราต้องการตรวจสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราใช้ไบออสยี่ห้อใด สามารถตรวจสอบได้ดังนี้ 
                 1. ดูจากหน้าจอแรกระหว่างเปิดเครื่อง
                 2. ตรวจสอบจากคู่มือเมนบอร์ด
                 3. การเปิดฝาเครื่องตรวจสอบ
การรายงานผลของไบออส
                  เมื่อเราเปิดเครื่องหรือบู๊ตเครื่องใหม่ทุกครั้ง ไบออสบนเมนบอร์ดจะเริ่มต้นตรวจสอบการทำงานของระบบ โดยกระบวนการที่เรียกว่า POST (Power On Self Test) การทำงานของ POST จะตรวจว่ามีอุปกรณ์ใดติดตั้งอยู่บ้าง และทำงานได้ถูกต้องหรือไม่ หากตรวจสอบพบว่ามีอุปกรณ์ใดที่ทำงานไม่ถูกต้อง หรือไม่พบอุปกรณ์ที่เคยติดตั้งอยู่ หากสามารถแสดงทางหน้าจอได้จะปรากฏเป็นข้อความเตือนแจ้งผู้ใช้ทราบ แต่ถ้าไม่สามารถแสดงผลทางหน้าจอได้จะส่งเสียง ปี๊บ เป็นรหัสแจ้งของผิดพลาดออกมาแทน กระบวนการตรวจสอบเครื่องของไบออส (POST) กระบวนการ POST เป็นการตรวจสอบเครื่องของไบออสที่จะกระทำระหว่างที่เราเปิดเครื่องขึ้นมา โดยทำการตรวจสอบฮาร์ดแวร์ต่างๆว่า อุปกรณ์เหล่านี้ทำงานถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องจะมีการแจ้งออกมา ดังนี้
                 1. หน้าจอข้อมูลการ์ดแสดงผล ส่วนนี้จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับยี่ห้อของการ์ดจอ เวอร์ชั่นของไบออสการ์ดจอ หน่วยความจำของการ์ดจอ 
                 2. หน้าจอตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ ในส่วนนี้จะแสดงยี่ห้อและเวอร์ชั่นของไบออส ยี่ห้อและรุ่นของเมนบอร์ด ชนิดและความเร็วของซีพียู จำนวนแรมที่ติดตั้งอยู่ ฮาร์ดดิสก์ การ์ดเสียง ถ้าหากพบว่าอุปกรณ์ใดเสียหรือทำงานไม่ถูกต้องจะแสดงออกมาทางจอ
                3. หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบอุปกรณ์ ในส่วนนี้จะแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ในเครื่อง และพอร์ตต่างๆ
Advertisements
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: